حرف اول

 ای نام تو بهترین سر آغاز

 

   با نام تو آغاز کرده ایم ... 

 

           با یاد تو  پیش می بریم ...

 

                 و یاریمان کن  با رضایت تو به سرانجام رسانیم.

 

/ 0 نظر / 18 بازدید